tandarts Groningen

Ontwikkelingen binnen de tandheelkunde

Onze praktijk werkt met de beste producten en is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de tandheelkunde en mondverzorging. We delen graag wat interessante informatie met u. Mocht u vragen hebben omdat het toch een beetje ingewikkeld klinkt, neem dan contact op met onze tandartsen in Haren. 

Gewoon Gaaf

Tandartspraktijk Oosterhaar start met de methode Gewoon Gaaf. Gewoon Gaaf is een geweldige manier om de zorg voor het gebit van kinderen verder te perfectioneren. Maar waar komt deze methode eigenlijk vandaan en wat houdt het precies in? 

Bij kinderen binnen de Nederlandse mondzorg ligt de nadruk steeds meer op preventie: het voorkómen van mondziekten bij kinderen en volwassenen.  Toch zien tandartsen in de praktijk helaas nog steeds veel kinderen met gaatjes in tanden en kiezen. 

De oorsprong van Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf is de naam die het Ivoren Kruis heeft gekozen voor het oorspronkelijke Nexø-model, ook wel bekend als NOCTP-methode (afkorting van Non-Operative Caries Treatment and Prevention). Niet de meest makkelijke namen om te onthouden, vandaar de aansprekende naam ‘Gewoon Gaaf’. De methode is afkomstig uit Nexø, een stad en voormalige gemeente op het eiland Bornholm, Denemarken. In 2013 heeft dr. Erik Vermaire in Nederland wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de Gewoon Gaaf-methode, waaruit blijkt dat die methode tot 70% minder caviteiten (= gaatjes) kan leiden. 

Wat is Gewoon Gaaf?

Gewoon Gaaf is een preventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De tandarts of mondhygiënist geeft de ouder en het kind advies dat is afgestemd op het gebit van het kind. Hij begeleidt het kind een gaaf gebit te hebben en te houden. Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts of mondhygiënist een risico-inschatting. Hoe goed zorgt de ouder en het kind voor het gebit van het kind? Hoe is het met zijn mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is het kind aan het wisselen? Heeft hij (beginnende) gaatjes in zijn gebit? Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts het moment waarop hij de (ouder van) het kind weer in de mondzorgpraktijk wil terugzien. Soms zal hij de kiezen extra beschermen door bijvoorbeeld van het geven van een  fluoridebehandeling. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een gezin verschillen. Gewoon Gaaf kijkt tenslotte naar ieder individu.

Eventuele problemen kunnen zo in een vroeg stadium worden gesignaleerd en worden aangepakt, zodat er aanzienlijk minder ingrepen nodig zijn in de toekomst.

Hoe werkt het?

Wij raden aan om uw kind meteen vanaf het moment dat het eerste tandje doorbreekt mee te nemen naar de praktijk. De tandarts of mondhygiënist legt uit hoe je het kindergebit het beste kunt verzorgen. Ook leer je al vroeg de juiste voedings- en poetsgewoonten voor je kind. Als je kind op jonge leeftijd in de mondzorgpraktijk komt, krijg het bovendien voldoende gelegenheid te wennen en raakt het vertrouwd met de omgeving en de medewerkers. 

Bij de eerste afspraak van uw kind kijk de tandarts naar de mondhygiene. Aan de hand daar van wordt er een afspraak bij de mondhygient gemaakt. Zij zal dan verder kijken welke behandeling er nodig is en wanneer een vervolg afspraak nodig is.

Een behandeling kan onder andere bestaan uit;

* uitleg van het caries (gaatjes) proces .

* bespreken van het poets- en voedingsgedrag.

* poets instructie aan de hand van een plaque kleuring.

* fluorbehandeling

Om de lengte van die interval-periode te bepalen wordt o.a. gekeken naar: 

* het niveau van zelfzorg 

* de mondhygiëne die ouders bij hun kind weten te bewerkstelligen 

* de doorbraakfase van blijvende kiezen

* de ontwikkeling van cariës in het gebit 

Wat zijn de kosten?

Tandartskosten voor iedereen onder de 18 jaar vallen onder de basisverzekering, zo ook de Gewoon Gaaf-methode. De methode vraagt wel extra tijd en aandacht voor de mondverzorging van uw kind. Bovendien kan de tandarts of mondhygiëniste u en uw kind, indien nodig, verzoeken om wat vaker terug te komen in de praktijk. 

Wij verheugen ons erop de mondgezondheid van uw kind samen verder te verbeteren! Mocht u nog vragen hebben over Gewoon Gaaf: stelt u ze gerust!

Vragen? Neem contact op

Alles over het gebit

Meer weten over mondgezondheid? Benieuwd bij welke verzekering bepaalde behandelingen vergoed worden? Alles over het gebit is de website voor patiënten, van tandartsen. U vindt er alle nodige informatie.  

 

Alles over het gebit