Tandartsenpraktijk Haren

Tandartsbehandelingen bij praktijk Oosterhaar in Haren

Tijdens de periodieke tandartscontrole bekijken we de status van uw gebit en beoordelen we of een extra behandeling noodzakelijk is. De behandelingen worden in overleg gepland. We raden aan dat patiënten minstens 1 keer maar liever 2 keer per jaar langskomen voor een controle. 

Behandeling

Tijdens de halfjaarlijkse controle beoordelen wij de staat van uw gebit. Wij bespreken onze bevindingen uitgebreid met u en maken voor de behandelingen een vervolgafspraak. Ook maken wij regelmatig röntgenfoto's om onderliggende problemen op te sporen. De meeste behandelingen zoals, vullingen, wortelkanaalbehandelingen, facings, kroon- en brugwerk of protheses voeren wij zelf uit. Verder maken wij kronen in een zitting, ook wel Cerecs genoemd. Soms is het echter nodig om u door te verwijzen naar een collega specialist, zoals de kaakchirurg, paradontoloog, orthodontist of mondhygiënist. Al naar gelang het beste voor uw gebit is.

Geen angst

Het kan zijn dat u een bezoek aan de tandarts blijft uitstellen omdat u er heel erg tegenop ziet. Als u bang bent voor de tandarts, is het goed om te weten dat u zeker niet de enige bent. Laat de angst u er niet van weerhouden om een tandartscontrole in te plannen. Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt, daarom doet u er goed aan om met ons over uw angst te praten. We zorgen ervoor dat de behandeling zo prettig verloopt en bespreken vooraf we precies gaan doen. Indien nodig kunnen we een lichte verdoving toedienen zodat u geen pijn voelt.

Kinderen
Angst voorkomen is belangrijk. Wij adviseren u om uw kinderen al op jonge leeftijd mee te nemen naar de praktijk, zelfs al voordat ze de behandeling nodig hebben. Zo wennen ze aan de tandartsomgeving en maken ze op speelse wijze kennis met de beweegbare stoel, de instrumenten en ons team. 

Rekeningen

Uw rekening krijgt u mee of wordt zo spoedig mogelijk naar u toegestuurd. Daardoor heeft u direct inzicht wat er is gedeclareerd. Wij vinden dit wel zo duidelijk en transparant. Zijn er dan vragen kunnen wij die snel beantwoorden. Wij declareren niet via een groot incassobureau, wij houden het hier ook graag persoonlijk.  

Neem contact op

Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste mogelijke zorg te bieden. Mocht het toch een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig behandelden of informeerden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk te bespreken met ons. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet geheel tevreden bent. Wij leggen u graag uit waarom we iets op een bepaalde manier doen. Meestal lost dit de onduidelijkheden op. 

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk niet tot een oplossing komen, kunt u contact opnemen met de KNMT-klachtenregeling. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. 

U heeft 2 mogelijkheden:
  • Bemiddeling. Onder leiding van deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.
  • Formele klachtbehandeling. Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of de bemiddeling mislukt, dan kan de Centrale Klachtencommissie de klacht behandelen. U en uw tandarts worden uitgenodigd voor een hoorzitting waarna een uitspraak volgt. De Centrale Klachtencommissie kan een aanbeveling doen aan de tandarts. Dit heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen en voorlichting richting patiënten. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen. 
Meld uw klacht bij ons